Bảo trì hệ thống Thông tin Tín hiệu Đường sắt

Thời gian cập nhật: 13/03/2020

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HẠ TẦNG THÔNG TIN ĐƯỜNG SẮT
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hạ tâng Thông tin Đường sắt bao gồm nhưng không hạn chế như sau:
 • Kiểm tra, quan trắc đường dây cáp Thông tin
 • Kiểm tra, quan trắc thiết bị Thông tin
 • Bảo dưỡng đường dây cáp Thông tin
 • Bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị Thông tin bao gồm:
  • Tổng đài điện tử số
  • Tổng đài điều độ số
  • Thiết bị hệ thống nhánh điều độ số (Phân cơ điều độ số)
  • Thiết bị truyền dẫn SDH
  • Thiết bị truy nhập
  • Tổ hợp thiết bị đầu cuôi hội nghị truyền hình
  • Tủ nguồn
  • ...
 
BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HẠ TẦNG TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT
Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hạ tầng Tín hiệu Đường sắt bao gồm nhưng không hạn chế như sau:
 • Kiểm tra, quan trắc công trình Tín hiệu
 • Kiểm tra, quan trắc thiết bị Tín hiệu
 • Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Tín hiệu bao gồm
  • Thiết bị ghi động cơ.
  • Đài khống chế nút ấn
  • Cảm biến điện từ:
  • Đài thao tác kiêm tủ điều khiển đường ngang:
  • Tủ điều khiển đường ngang cảnh báo tự động:
  • Giá rơ le:
  • Bộ lưu điện UPS.
  • Cáp Tín hiệu,

CÁC TIN BÀI KHÁC

Đối tác
Huawei
Siements
Alcatel
Jiaxun
Eaton
LG
Anet
Rad data communications
Alcatel
Zte
1
Bạn cần hỗ trợ?