Tổng đài ZXJ10 (ZTE)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: ZXJ10 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Tổng đài điểu độ Phi hồng Giai tấn (FH 98)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: FH 98 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Tổng đài điểu độ Phi hồng Giai tấn (MDS 3400)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: MDS 3400 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị đường trục STM-4 (Huawei)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: OtiX Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị mạng truy nhập STM - 1 (Huawei )

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: OtiX Metro 1000 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị đường trục STM-4 - ZXMP S385 (ZTE)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: ZXMP S385 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị mạng truy nhập STM-1- ZXMP S325 (ZTE)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: ZXMP S325 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị OLT (ZTE)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: OLT Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị OLT (Huawei)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: OLT Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị ONU (Huawei)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: ONU Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị đo kiểm sợi quang FAMS 3000

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: FAMS 3000 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm
Đối tác
Huawei
Siements
Alcatel
Jiaxun
Eaton
LG
Anet
Rad data communications
Alcatel
Zte
1
Bạn cần hỗ trợ?