Nhân viên gác ghi là gì?

Nhân viên gác ghi là gì?

03/14/2020
Nhân viên gác ghi được định nghĩa tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 38/2010/TT-BGTVT Quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ...
Tiếng thở dài tại 3 dự án tín hiệu đường sắt

Tiếng thở dài tại 3 dự án tín hiệu đường sắt

03/14/2020
Lụt tiến độ nhiều năm, đội vốn lớn là những sai sót nổi cộm tại 3 dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư. ...
Dự án tín hiệu đường sắt 2.423 tỉ: phải mời nhà thầu Trung Quốc sửa

Dự án tín hiệu đường sắt 2.423 tỉ: phải mời nhà thầu Trung Quốc sửa

03/14/2020
Dự án hiện đại hóa tín hiệu Vinh - Sài Gòn thuộc tuyến đường sắt Thống Nhất (giai đoạn 1) do Công ty hữu hạn tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc làm tổng thầu, hiện đã hết thời hạn bảo hành thiết bị. Nhiều vấn đề ở nhiều ga Theo Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn, đơn vị quản lý 23 ga sử dụng thi ...
Quy định hệ thống tín hiệu giao thông đường sắt

Quy định hệ thống tín hiệu giao thông đường sắt

03/14/2020
CTTĐT - Khoản 1 Điều 63 Luật đường sắt năm 2005 quy định hệ thống tín hiệu giao thông đường sắt bao gồm hiệu lệnh của người tham gia điều khiển chạy tàu, tín hiệu đèn màu, tín hiệu cánh, biển báo hiệu, pháo hiệu phòng vệ, đuốc và tín hiệu của tàu. Biểu thị của tín hiệu là mệnh lệnh và điều kiện chạy ...
Đối tác
Huawei
Siements
Alcatel
Jiaxun
Eaton
LG
Anet
Rad data communications
Alcatel
Zte
1
Bạn cần hỗ trợ?