Xây lắp công trình TTTH Đường sắt

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Thi công Xây lắp bao gồm nhưng không hạn chế như sau: Công trình viễn thông Đường sắt: Đường cáp đồng, cáp quang, Lắp đặt thiết bị truyền dẫn, chuyển mạch kỹ thuật số.... Công trình ga tín hiệu đèn màu: liên khóa vi sử lý; liên khóa rơ le... Công trình tín hiệu đường ngang ...

Bảo trì hệ thống Thông tin Tín hiệu Đường sắt

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HẠ TẦNG THÔNG TIN ĐƯỜNG SẮT Chúng tôi cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng hạ tâng Thông tin Đường sắt bao gồm nhưng không hạn chế như sau: Kiểm tra, quan trắc đường dây cáp Thông tin Kiểm tra, quan trắc thiết bị Thông tin Bảo dưỡng đường dây cáp Thông tin Bảo dưỡng và sửa chữa thiế ...
Đối tác
Huawei
Siements
Alcatel
Jiaxun
Eaton
LG
Anet
Rad data communications
Alcatel
Zte
1
Bạn cần hỗ trợ?