Thiết bị đường trục STM-4 (Huawei)

Loại: Thiết bị Viễn thông
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm: OtiX
Bảo hành: 12 năm

Hotline: (84) 432565141

Thiết bị truyển dẫn đường trục STM-4 của Huawei với các thành phần chính sau:
 
Tên sản phẩm Đơn  vị Ký hiệu/Mã hiệu
Khối điều khiển tích hợp chính OptiX 2500 STM4 Card SL4
Khối điều khiển tích hợp chính OptiX OSN 2500ii STM-1 Card CXLLN
Khối điều khiển tích hợp chính OptiX OSN 2500 STM-4 Card SLD4
Card xen tách 63*E1 ( 75 oHm ) Card N2PQ1
Card khuếch đại công suất quang (- 6dBm-+3dBm, 14dBm LC ) Card BA2
Giao diện chuyển đổi ( 75  )32*E1 Card PDI
4* STM1 card nối cổng 155M Card EU04
4*STM Swiching Access Board Card Sep-01
Ruoter 8 cổng Card SSHIETF8
Swich 8 cổng xử lý mạng Card SSHDooEFSo11
Hệ thống quản trị mạng phụ trợ Card SSQ2SAP
Card sử lý nghiệp vụ E1 Card D75S

Sản phẩm khác

Tổng đài ZXJ10 (ZTE)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: ZXJ10 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Tổng đài điểu độ Phi hồng Giai tấn (FH 98)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: FH 98 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Tổng đài điểu độ Phi hồng Giai tấn (MDS 3400)

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: MDS 3400 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Cáp tín hiệu chôn ngầm

Loại: Cáp và vật tư phụ trợ Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Cáp tín hiệu treo

Loại: Cáp và vật tư phụ trợ Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm

Thiết bị mạng truy nhập STM - 1 (Huawei )

Loại: Thiết bị Viễn thông Giá: Liên hệ Mã sản phẩm: OtiX Metro 1000 Bảo hành: 12 năm ...
Tư vấn sản phẩm
Đối tác
Huawei
Siements
Alcatel
Jiaxun
Eaton
LG
Anet
Rad data communications
Alcatel
Zte
1
Bạn cần hỗ trợ?